Urząd Miasta
MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
TEL. (32) 220 - 01 - 80
FAX. (32) 220 - 43 - 59
AKTUALNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE MOŻLIWE ZAGROŻENIA SYGNAŁY ALARMOWE BEZPIECZEŃSTWO PRAWO


SYGNAŁY ALARMOWE:


SYGNAŁY ALARMOWEZAGROŻENIA O DUŻEJ SKALI SYGNALIZOWANE SĄ DŹWIĘKIEM SYREN ALARMOWYCH


Gdy usłyszysz dźwięk ciągły wielu syren alarmowych trwający trzy minuty:

- włącz radio na stację lokalną,

- stosuj się do poleceń przekazywanych przez radio i służby ratownicze.


Ponieważ większość zagrożeń w czasie pokoju i wojny jest taka sama trzeba je poznać już dzisiaj i umieć im przeciwdziałać. Sygnały alarmowe i komunikaty powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej wprowadzone Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96).


Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu:

 1. włącz radioodbiornik na częstotliwość radiostacji lokalnych;
 2. postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 3. wykonuj polecenia organów kierujących akcją ratowniczą;
 4. przed opuszczeniem mieszkania:
  1. zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
  2. wyłącz bezpieczniki elektryczne,
  3. odciąć dopływ wody,
  4. zabrać ze sobą dokumenty tożsamości,
  5. pozamykać okna i drzwi.
 5. jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:
  1. uszczelnij okna w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz, wyłącz klimatyzację i wentylację,
  2. przygotuj wilgotne chustki, tampony na nos i usta.