Urz±d Miasta
MIEJSKIE CENTRUM ZARZˇDZANIA KRYZYSOWEGO W SIEMIANOWICACH ¦LˇSKICH
TEL. (32) 220 - 01 - 80
FAX. (32) 220 - 43 - 59
AKTUALNO¦CI PODSTAWOWE INFORMACJE MOŻLIWE ZAGROŻENIA SYGNAŁY ALARMOWE BEZPIECZEŃSTWO PRAWO
Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w postaci: umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Siemianowicach ¦l±skich.


ZAŁˇCZNIKI:

KARTA INFORMACYJNA

NOWY WNIOSEK

O¦WIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ